Näpsä-laitureiden maailma

Laiturikoulu osa 1

Torstai 20.2.2020 klo 10:34


Näpsä-laiturit Laiturikoulu osa 1

LAITURIN PAIKKA

Laituri on mukava rannan jatke vedenpäällä. Kun suunnittelet laiturin hankintaa, tulee ensin tarkastella paikkaa ja laiturin käyttötarkoitusta. Ota huomioon millaiseen paikkaan laituri tulee, eli veden syvyys, pohjan laatu, paikan suojaisuus tai tuulisuus. Uiminen vaatii vedensyvyyttä vähintään noin metrin, sukeltaminen noin pari metriä, kun taas pienten lasten ranta syvyyttä puolisen metriä. Pienemmällä veneellä tultaessa noin metri riittää.

Kun edellä mainitut jutut on selvillä, voidaan ryhtyä suunnittelemaan itse laituria eli minkäkokoista tarvitaan. Rannan muoto määrittää laiturin pituuden, jotta sen päässä on sopiva veden syvyys. Sitten on pohdittava laiturin muuta kokoa, halutaanko laiturilla oleskella ja kalustaa sitä vai onko se vain reitti rannasta veteen, tuleeko laituriin kiinni vene ja minkä kokoinen. Myöskin sillä on merkitystä halutaanko laituri jättää talveksi veteen vai nostetaanko se talveksi ylös.

Nämä seikat kun on selvillä, voit ottaa yhteyttä laiturikauppaan. Näpsä-laiturit antaa näiden tietojen pohjalta sinulle ehdotelmat elämäsi laituriin.

Tässä vielä Ympäristöhallinnon ohjeita laiturin perustamiseen:Jarvenranta.jpg

Laiturin rakentaminen

Rannan omistaja tai haltija voi rakentaa yksityistä tarvettaan varten laiturin, joka tietyin edellytyksin voi ulottua toisenkin omistamalle vesialueelle. Laitureita tai laituripenkereitä ei kuitenkaan saa sijoittaa kiinteistörajojen välittömään läheisyyteen tai toisen kiinteistön edustalle niin, että ne sulkevat vesistöä tai niistä aiheutuu muuta haittaa. Laiturin rakentamisesta ei saa aiheutua vältettävissä olevaa ja hankkeen tarkoituksen kannalta tarpeetonta haittaa.

Laituria ei saa rakentaa henkilö, joka esimerkiksi tieoikeuden tai venevalkamarasitteen (oikeus pitää veneitä toisen maalla ja kulkea sinne) perusteella saa käyttää rantaa, mutta ei ole rannan omistaja tai haltija.

Laiturin rakentaminen voi vaatia luvan

Laiturin lainmukaisuudesta tai luvantarpeesta voi pyytää lausunnon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Jos laiturista tai laiturin käytöstä aiheutuu vesilaissa tarkoitettua haittaa, tulee sille hakea etukäteen aluehallintoviraston lupa. Haitta voi kohdistua esimerkiksi vesimaisemaan. Luvan saattaa vaatia ympäristöön nähden suurikokoinen laituri. Laiturin rakennustapa vaikuttaa myös luvan tarpeeseen: maapengerlaituri edellyttää lupaa huomattavasti useammin kuin puulaituri. Suurehkon laiturin rakentamisesta voi lisäksi olla säädöksiä kunnan rakennusjärjestyksessä.

Rakentamisen suunnittelu

Laiturin rakentamista suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

  • Laiturin rakentamisella ei saa aiheuttaa haittaa esimerkiksi kalastukselle, vesiluonnolle tai luonnon kauneudelle. Muutoin hankkeelle on haettava lupa.
  • Yleiseen käyttöön tehtävä venelaituri saattaa vaatia aluehallintoviraston luvan.
  • Aluehallintoviraston lupa tarvitaan myös, jos laiturista aiheutuu haittoja, joita ei ole etukäteen pystytty sopimaan naapurien kanssa.
  • Suurehkoihin laitureihin tarvitaan mahdollisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupa.
  • Kelluva ponttonilaituri on suositeltava, sillä se ei oleellisesti heikennä veden vaihtumista. Kelluva laituri on käyttökelpoinen myös vesistöissä, joissa vedenpinnan korkeuden vaihtelut ovat suuret. Muutoinkin puulaitureita tai kelluvia laitureita tulisi suosia maapengerlaitureiden sijaan mm. maisemallisista syistä.
  • Vältä riitatapauksia keskustelemalla laiturinrakennusaikeistasi etukäteen naapurien ja osakaskunnan kanssa.”


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini