Vietä leppoisia kesäpäiviä laiturillasi, valitse Näpsä-laituri!

Soita 050 5411377 asiakaspalvelu klo 8.00-17.00

info@napsalaiturit.com                                                           ILMAINEN   RANTAKATSELMUS 

Laiturin rakentaminen

Laiturin rakentaminen voi vaatia luvan. Lue mitä laiturin rakentamisen suunnittelussa olisi hyvä muistaa.

Ympäristöhallinnon ohjeita laiturin perustamiseen

Laiturin rakentaminen

Rannan omistaja tai haltija voi rakentaa yksityistä tarvettaan varten laiturin, joka tietyin edellytyksin voi ulottua toisenkin omistamalle vesialueelle. Laitureita tai laituripenkereitä ei kuitenkaan saa sijoittaa kiinteistörajojen välittömään läheisyyteen tai toisen kiinteistön edustalle niin, että ne sulkevat vesistöä tai niistä aiheutuu muuta haittaa. Laiturin rakentamisesta ei saa aiheutua vältettävissä olevaa ja hankkeen tarkoituksen kannalta tarpeetonta haittaa.

Laituria ei saa rakentaa henkilö, joka esimerkiksi tieoikeuden tai venevalkamarasitteen (oikeus pitää veneitä toisen maalla ja kulkea sinne) perusteella saa käyttää rantaa, mutta ei ole rannan omistaja tai haltija.

Laiturin rakentaminen voi vaatia luvan

Laiturin lainmukaisuudesta tai luvantarpeesta voi pyytää lausunnon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Jos laiturista tai laiturin käytöstä aiheutuu vesilaissa tarkoitettua haittaa, tulee sille hakea etukäteen aluehallintoviraston lupa. Haitta voi kohdistua esimerkiksi vesimaisemaan. Luvan saattaa vaatia ympäristöön nähden suurikokoinen laituri. Laiturin rakennustapa vaikuttaa myös luvan tarpeeseen: maapengerlaituri edellyttää lupaa huomattavasti useammin kuin puulaituri. Suurehkon laiturin rakentamisesta voi lisäksi olla säädöksiä kunnan rakennusjärjestyksessä.

Rakentamisen suunnittelu

Laiturin rakentamista suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

-Laiturin rakentamisella ei saa aiheuttaa haittaa esimerkiksi kalastukselle,
vesiluonnolle tai luonnon kauneudelle. Muutoin hankkeelle on haettava lupa.

-Yleiseen käyttöön tehtävä venelaituri saattaa vaatia aluehallintoviraston luvan.

-Aluehallintoviraston lupa tarvitaan myös, jos laiturista aiheutuu haittoja,
joita ei ole etukäteen pystytty sopimaan naapurien kanssa.

-Suurehkoihin laitureihin tarvitaan mahdollisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupa.

-Kelluva ponttonilaituri on suositeltava, sillä se ei oleellisesti heikennä veden vaihtumista.
Kelluva laituri on käyttökelpoinen myös vesistöissä, joissa vedenpinnan korkeuden vaihtelut ovat suuret. Muutoinkin puulaitureita tai kelluvia laitureita tulisi suosia maapengerlaitureiden sijaan mm. maisemallisista syistä.

-Vältä riitatapauksia keskustelemalla laiturinrakennusaikeistasi etukäteen naapurien ja osakaskunnan kanssa.

    Lahjakortti