Vietä leppoisia kesäpäiviä laiturillasi, valitse Näpsä-laituri!

Soita 050 5411377 asiakaspalvelu klo 8.00-17.00

info@napsalaiturit.com                                                           ILMAINEN   RANTAKATSELMUS 

Näpsä-laiturit Oy:n tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§

Laatimispäivä 7.2.2023

1.1. Rekisterinpitäjä

Näpsä-laiturit Oy

Perniöntie 2229


25500 Perniö

FINLAND1.2. Rekisteriasioista vastaava

Näpsä-laiturit Oy

y-tunnus: 2154937-7

Perniöntie 2229

25500 Perniö

FINLAND

1.3. Rekisterin nimi
Näpsä-laiturin käyttäjärekisteri.

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin
käyttötarkoitus)

Näpsä-laiturit Oyn käyttäjärekisteriin tallennettuja
henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen
hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin
liittyviin tarkoituksiin.


1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Näpsä-laiturien verkkokaupan ja kotisivujen
käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa
käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen
luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Näpsä-laiturit Oyn verkkokaupan ja verkkosivujen käyttäjärekisterin tiedot on
tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu
käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy
edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös
suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään
tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän
työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja
vartioiduissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja
osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat
tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja
osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Lahjakortti